εξάρθρωση αγκώνα παιδιά

ΕΞΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΚΩΝΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: ΕΝΑ ΣΥΧΝΟ -ΚΑΙ ΑΚΙΝΔΥΝΟ- ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Πρόκειται για μια από τις συχνότερες κακώσεις του αγκώνα σε μικρά παιδιά κάτωτων 5 ετών και ιδιαιτέρως ηλικίας 6 μηνών έως 3 ετών, όπου σε μερικά απ΄ αυτά, ακόμα και μικρή έλξη του άνω άκρου μπορεί να καταλήξει σε πόνο και αδυναμία κάποιων κινήσεων του αγκώνα.

Αιτιολογία- Μηχανισμός πρόκλησης: Οφείλεται σε απότομη έλξη του χεριού του παιδιού από τον συνοδό του ενώ ο αγκώνας βρίσκεται σε έκταση και πρηνισμό , όπως κατά τη διέλευση οδών, κατά την άνοδο σκάλας, ή ακόμαμετά απόκατά την έλξη για έγερση του παιδιού πτώση του στο έδαφος, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις. Ενοχοποιείται δε, η χαλάρωση του δακτυλιοειδούς συνδέσμου του αγκώνα που επιτρέπει την κεφαλή της κερκίδας να υπεξαρθρώνεται (γλυστρά) προς τα κάτω.

Κλινική εικόνα: Κατ’ αρχήν το παιδί κλαίει και πονάει και αδυνατεί να κινήσει τον αγκώνα. Μετά μπορεί να συνεχίσει τις ενασχολήσεις του κινώντας όλο το άνω άκρο, ep3αλλά το σταθερό εύρημα είναι ότι δεν μπορεί να κάνει υπτιασμό στον αγκώνα. Στον γιατρό εμφανίζεται κρατώντας τον βραχίονα προς τον κορμό, τον αγκώνα σε μέτρια κάμψη και το αντιβράχιο σε πρηνισμό, ενώ συνήθως δεν χρησιμοποιεί το χέρι του. Αντιδρά δε σε κάθε προσπάθεια παθητικής (από άλλο πρόσωπο) κινητοποίησης του αντιβραχίου, ειδικά σε υπτιασμό. Σημειωτέον ότι ο ακτινολογικός έλεγχος είναι αρνητικός.

Θεραπεία: η ανάταξη πρέπει να γίνεται αμέσως (ή το συντομότερο δυνατό) και δεν απαιτείται αναισθησία. Συνίσταται σε πίεση προς τα άνω της κεφαλής της κερκίδας και ταχέως υπτιασμό. Συνοδεύεται από ακουστό ¨κλίκ¨ καθώς η κεφαλή της κερκίδας ανατάσσεται. Το παιδί αρχίζει να χρησιμοποιεί άμεσα το χέρι του κάνοντας υπτιασμό στον αγκώνα του. Υπάρχουν περιπτώσεις, ειδικά σε μεγαλύτερα παιδιά, όπου ο δακτυλιοειδής σύνδεσμος έχει υποστεί κάποια βλάβη οπότε μπορεί να χρειαστεί ακινητοποίηση. Σε άλλες περιπτώσεις που δεν διαγνωσθεί άμεσα, μπορεί ν΄ αναταχθεί αυτόματα μετά 1-2 ημέρες.
Εκτός από μια αναστάτωση στην οικογένεια, δεν υπάρχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις από τον επώδυνο πρηνισμό. Αν δε, συμβαίνει συχνά θα πρέπει να διδαχθεί στο περιβάλλον του παιδιού πως θα το ανατάσσει, ώστε να μην προστρέχουν κάθε τόσο στα επείγοντα των Νοσοκομείων.

Πηγή: iatronet