Προστασια Προσωπικων Δεδομενων

Η  www.orthopedikos-adam.gr είναι μία ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε από τον Ορθοπεδικό Αθανάσιο Αδάμ, με σκοπό να  επικοινωνεί το ιατρείο του και τις υπηρεσίες του.

Η www.orthopedikos-adam.gr  παρέχει στους επισκέπτες της αξιόπιστες συμβουλές γενικού χαρακτήρα, άρθρα, μελέτες και νέα, που αφορούν την προληπτική, θεραπευτική και επεμβατική ορθοπεδική όπως επίσης τον ευρύτερο χώρο της υγείας και ευεξίας υπό τη μορφή κειμένων, φωτογραφιών και video.

Τα δημοσιεύματα στο www.orthopedikos-adam.gr σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν συμβουλή ή πρόταση θεραπείας και δεν υποκαθιστούν την ιατρική συμβουλή και πρόταση. Ο μόνος αρμόδιος για την παροχή ιατρικών συμβουλών και προτάσεων θεραπείας ή αντιμετώπισης ασθενειών και γενικότερα προβλημάτων υγείας είναι μόνο ο θεράπων ΙΑΤΡΟΣ.

Η  www.orthopedikos-adam.gr  έχει στόχο και όραμα να δώσει μια άλλη διάσταση στον όρο ηλεκτρονική – ενημέρωση σε ορθοπεδικά θέματα.

Παράλληλα προσφέρει στους επισκέπτες του τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας. Δηλαδή κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να:

 1. Ζητήσει πληροφορίες και συμβουλές που αφορούν ορθοπαιδικά προβλήματα.
 2. Να ζητήσει ραντεβού και να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των εξετάσεων του για τον προγραμματισμό των επισκέψεων του και της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθεί.

Η πλήρης νομική επωνυμία της του νομικού προσώπου που διαχειρίζεται τη www.orthopedikos-adam.gr είναι «Αθανάσιος Αδάμ, Χειρουργός Ορθοπεδικός», ο νόμιμος εκπρόσωπος και διευθυντής της είναι ο Αδάμ Αθανάσιος, η έδρα του είναι στην οδό Μητροπόλεως 87, τo τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310532666 και το αντίστοιχο e-mail επικοινωνίας είναι το info@orthoprothesis.gr .

 

Η  www.orthopedikos-adam.gr έχει σαν προτεραιότητα την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται για την τήρησή της.

Για το λόγο αυτό διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με απόλυτη προσοχή και  σύνεση και σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία όπως ορίζουν ο Νόμος 2472/1997 (καθώς και την επικείμενη ψήφιση και αντικατάσταση αυτού με νεότερο νόμο) και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 679/2016 (GDPR-Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Η συλλογή των δεδομένων σας έγινε από εσάς προς εμάς με απόλυτο σύννομο τρόπο και φιλοξενείται σε νόμιμη βάση διατήρησης της λίστας δεδομένων σας. Εκφράζει πρωτίστως την εμπιστοσύνη σας προς εμάς και το ενδιαφέρον σας για άμεση, αξιόπιστη, έγκαιρη και ασφαλή ενημέρωσή σας, αλλά και τη συγκατάθεσή σας προς εμάς, η οποία αντανακλά την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Με τους παρόντες όρους πολιτικής προστασίας και εφόσον επιβεβαιώσετε και ανανεώσετε την εμπιστοσύνη και τη συγκατάθεσή σας, μας δίδετε πλέον την αδιαμφισβήτητη και  ρητή συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένους σκοπούς και ειδικότερα για να λαμβάνετε νέα, ειδήσεις, άρθρα, προτάσεις, συμβουλές και ενημερώσεις με:

 1. Emails
 2. με κάθε γνωστό τρόπο της νέας τεχνολογίας multimedia.

 

Ταυτόχρονα γνωρίζετε ότι ανά πάσα στιγμή (24 ώρες το 24ωρο) θα έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για έναν ή για περισσότερους από τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς, ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας, με σκοπό να είναι ακριβής η καταχώρηση, ή και να τα διαγράψετε τελείως.

Η συλλογή και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών από τη www.orthopedikos-adamgr, υπόκεινται στους παρακάτω όρους καθώς επίσης και στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως εκάστοτε ισχύει.

Ποια στοιχεία θεωρούνται προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή της επικοινωνίας με ένα άτομο, καθώς και η δυνατότητα κάποιο από τα επιμέρους στοιχεία να μπορεί να είναι ταυτοποιήσιμο με οποιονδήποτε τρόπο.

Προκειμένου να διατηρήσουμε την επικοινωνία μας μαζί σας για τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς και μόνο, διατηρούμε τα μέχρι τώρα προσωπικά σας δεδομένα που εσείς μας δώσατε σε προγενέστερο χρονικό διάστημα και συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως λάβετε πλήρη γνώση των δικαιωμάτων σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 13 του νόμου 2472/1997, ή όποια άρθρα αντικατασταθούν με τον υπό ψήφιση νόμο και σε αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR.

Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουμε για λογαριασμό σας και που συλλέγουμε, μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας από εσάς, με βάση τους ανωτέρω περιγραφόμενους σκοπούς και με νομική βάση τη συγκατάθεσή σας είναι:

 

 1. Όνομα
 2. Επώνυμο
 3. Email
 4. Τηλέφωνο
 1. Διεύθυνση κατοικίας.

Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα σε καμία περίπτωση μέσω της ιστοσελίδας.

Σκοπός συλλογής προσωπικών πληροφοριών

Η www.orthopedikos-adam.gr, όπως προαναφέραμε συλλέγει, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν οι ίδιοι οι χρήστες εκουσίως τα παρέχουν με ρητή συγκατάθεση (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ 2016/679 ΕΕ – GDPR), για τους εξής σκοπούς:

 1. Για να παρέχει στους επισκέπτες της αξιόπιστες συμβουλές, άρθρα, μελέτες και νέα,που αφορούν την προληπτική, θεραπευτική και αεπεμβατική ορθοπαιδική όπως επίσης τον ευρύτερο χώρο της υγείας και ευεξίας υπό τη μορφή κειμένων, φωτογραφιών και video.
 2. Για την άντληση πληροφοριών από τους επισκέπτες όσον αφορά την εμπειρία χρήσης του δικτυακού τόπου, με σκοπό την συνεχή βελτίωση αυτού.
 3. Για οποιαδήποτε έρευνα έχει σχέση με τον σκοπό λειτουργίας και στατιστική ανάλυση της ιστοσελίδας.
 4. Για να αποστέλλει στους χρήστες του νέα και ενημερώσεις από τις δράσεις και την κοινωνική  προσφορά της οδοντιάτρου και του οδοντιατρείου.
 5. Για να επικοινωνεί με τους επισκέπτες της με emails ή με SMS ή με Viber ή με κάθε γνωστό τρόπο της νέας τεχνολογίας multimedia, ώστε να διευκολύνουμε τη μετακίνησή σας.

 

Για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών, ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικώς, ή μέσω μηνυμάτων SMS και Viber .

Από που συλλέγονται οι προσωπικές σας πληροφορίες;

Η παροχή όλων των προσωπικών πληροφοριών είναι εθελοντική και εκούσια και στηρίζεται στην ρητή και απόλυτη συγκατάθεση σας για το εύρος των προσωπικών σας δεδομένων που μας παρέχετε αλλά και στην απόλυτη δική σας επιλογή και συγκατάθεση ενός ή περισσοτέρων από τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες μετά από εκούσια επιλογή σας, είτε απευθείας από εσάς ή από οποιεσδήποτε συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των κινητών συσκευών) που χρησιμοποιείτε όταν:

 1. Εγγράφεστε στην λίστα συνδρομητών newsletter.
 2. Συμπληρώνετε τη φόρμα συγκατάθεσης σε έγγραφη μορφή.

 

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε

 

Τι είδους προσωπικές πληροφορίες μας δίνετε όταν εγγράφεστε στη λίστα συνδρομητών newsletter;

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται μπορεί να είναι:

 1. Προσωπικές πληροφορίες όπως όνομα, επώνυμο, διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εγγράφεστε στο newsletter.
 2. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να παρέχετε ηλικία.
 3. Διεύθυνση IP

 

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιώντας cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις σελίδες που βλέπετε, τους συνδέσμους που κάνετε κλικ και άλλες ενέργειες που κάνετε κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, δηλαδή τα απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και τη βελτίωση της απόδοσής της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών και τον τρόπο ελέγχου τους, ανατρέξτε στην ενότητα πολιτική cookies.

Δεν επιτρέπουμε σε τρίτους να παρακολουθούν ή να συλλέγουν τα προσωπικά σας στοιχεία από τον ιστότοπό μας για δικούς τους διαφημιστικούς σκοπούς, χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Τι δικαιώματα έχει ο χρήστης στα προσωπικά του δεδομένα;

Σεβόμαστε το δικαίωμά σας να έχετε πρόσβαση, να διορθώσετε, να ζητήσετε διαγραφή ή να ζητήσετε περιορισμό της χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων, όπως απαιτείται από τον ισχύοντα νόμο 2472/1997 και τον κανονισμό 679/2016 GDPR.

Λάβαμε επίσης μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε είναι ακριβή και ενημερωμένα.

 1. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιες προσωπικές πληροφορίες διατηρούμε για εσάς καθώς και να αιτηθείτε τη φορητότητα των στοιχείων σας. Θα σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των προσωπικών σας στοιχείων σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη μορφή, κατόπιν αιτήματός σας.
 2. Εάν τα προσωπικά σας στοιχεία είναι λανθασμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να τα τροποποιήσετε οι ίδιοι, εφόσον είστε εγγεγραμμένοι χρήστες, ή να αιτηθείτε τροποποίηση αυτών.
 3. Μπορείτε να αιτηθείτε να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία, αλλά αυτό το δικαίωμα καθορίζεται από τον ισχύοντα νόμο και μπορεί να επηρεάσει την πρόσβασή σας σε ορισμένες δράσεις και σκοπούς όπως αυτοί περιγράφηκαν ανωτέρω.
 4. Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους.
 5. Κατόπιν αιτήματός σας, θα διαγράψουμε όλα τα στοιχεία σας και θα αφαιρέσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία το συντομότερο δυνατόν, σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους.

 

To διάστημα ολοκλήρωσης του εκάστοτε αιτήματος είναι 30 ημέρες και ενδέχεται να υπάρξει παράταση αυτού, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας.

 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα

 

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα με 4 διαφορετικούς τρόπους:

 1. Μπορείτε να διαγράψετε οποιαδήποτε στιγμή τα προσωπικά σας δεδομένα.
 2. Μπορείτε να αιτηθείτε για την επεξεργασία οποιαδήποτε στιγμή των προσωπικών σας δεδομένων, την τροποποίηση, την ενημέρωση, την πρόσθεση ή την αφαίρεση οτιδήποτε επιθυμείτε, σε σχέση με αυτά που μας έχετε εμπιστευθεί.
 3. Μπορείτε να αιτηθείτε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.
 4. Μπορείτε να αιτηθείτε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή.

 

Πόσο καιρό κρατάμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας σε απόλυτα ασφαλές περιβάλλον, έχοντας λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διασφαλίζουν το απόρρητο και την απόλυτη ασφάλεια και που εξασφαλίζουν την ορθή και καλή λειτουργία του. Εφόσον ζητηθεί και μετά από σχετική αίτηση από εσάς, θα διαγράψουμε με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα από τη βάση μας, σύμφωνα με τις πολιτικές διατήρησης δεδομένων και διαγραφής.

 

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία;

Προστατεύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία χρησιμοποιώντας μέτρα ασφαλείας για να μειώσουμε τους κινδύνους απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψης και τροποποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.

Προστατεύουμε την ασφάλεια των πληροφοριών σας κατά τη διάρκεια των «συναλλαγών» σας, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Secure Sockets Layer (SSL), το οποίο κρυπτογραφεί τις πληροφορίες που εισάγετε.

Ταυτόχρονα έχουμε υιοθετήσει εσωτερικό κανονισμό πολιτικής ορθής χρήσης των τεχνικών μας τμημάτων, με σκοπό όλοι οι χρήστες των συστημάτων να συμμορφώνονται σε κοινούς κανόνες τεχνικής ασφάλειας για μεγιστοποίηση της ασφάλειας των τεχνικών συστημάτων.

 

Τι διαδικασίες έχουμε προβλέψει στην περίπτωση παραβίασης;

Σε περίπτωση παραβίασης ακολουθείται η εξής μεθοδολογία:

 1. Συλλέγονται στοιχεία για την παραβίαση, τα οποία σε δεύτερο χρόνο παραδίδονται στις αρμόδιες αρχές.
 2. Διακόπτεται η παραβίαση με τεχνικά μέσα.
 3. Ενημερώνονται οι αρχές και τα μέρη που τυχόν έχουν επηρεαστεί από την παραβίαση και ελέγχεται το μέγεθος και το εύρος της παραβίασης, ώστε να αναφερθεί με ορθό τρόπο σε κάθε μέρος που έχει έννομο συμφέρον.
 4. Παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις στις κατά τον Νόμο αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση συμβάντων παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων.

 

Αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή/και προσδιορισμός προφίλ επισκέπτη

Για την προστασία της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε πολλαπλά μέτρα ασφάλειας που λαμβάνουν αυτοματοποιημένες αποφάσεις σχετικά με τη φύση κάθε επίσκεψης, με σκοπό τη διασφάλιση του προγραμματιστικού κώδικα και την ακεραιότητα της βάσης δεδομένων μας.

Τα συστήματα αυτά ενδέχεται να μπλοκάρουν την πρόσβαση σας στην ιστοσελίδα μας. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να άρουμε τη φραγή.

 

Συνεργάτες της www.orthopedikosadam.gr

Η www.orthopedikos-adam.gr δύναται να κοινοποιήσει ορισμένα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους συνεργάτες για να διευκολυνθούν οι δραστηριότητες διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων και της επικοινωνίας με ενημερωτικά newsletter.

Η συνεργαζόμενη εταιρία που κοινοποιούμε ορισμένα προσωπικά σας δεδομένα για την αποστολή Newsletters, με την οποία μας συνδέει ειδικό συμφωνητικό ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  και οι αντίστοιχες πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων της, είναι η ALTIUS GROUP IKE “healthmarketing.gr” – Αυστηρή πολιτική απορρήτου και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων – Στοιχεία για την αποστολή newsletter.

Η www.orthopedikos-adam.gr διαβεβαιώνει και δηλώνει ρητά ότι δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών προς τρίτους που δεν σχετίζονται με τη www.orthopedikos-adam.gr   (διαβάθμιση στη πληροφορία ως προς το προσωπικό) χωρίς την συγκατάθεση των χρηστών, για λόγους που δεν συνάδουν με τους σκοπούς του μας ή δεν αναφέρονται παραπάνω.

Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν σε δικαστικές και αστυνομικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματος τους, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και χωρίς συγκατάθεση.

 

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με το Νόμο 2472/1997 και τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εφόσον θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε σχετική καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε οποιαδήποτε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

 

Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε στoν υπεύθυνο επεξεργασίας, συλλογής και προστασίας των άνωθεν δεδομένων για τη www.orthopedikos-adam.gr κ. Αθανάσιο Αδάμ, κάτοικο Θεσσαλονίκης με email επικοινωνίας adamathanasios@hotmail.com και με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310532666.