ολική-αρθροπλαστική-θεσσαλονίκη

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Γονατος , Ισχιου, Ώμου

Στις περιπτώσεις που η καταστροφή μίας άρθρωσης είναι πλήρης και η συντηρητική αντιμετώπιση με οποιαδήποτε γνωστή μέχρι σήμερα τεχνική δεν μπορεί να επιφέρει ένα λειτουργικό αποτέλεσμα, η ολική αρθροπλαστική είναι απαραίτητη. Η ολική αρθροπλαστική στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζεται πλέον με τεράστια επιτυχία, σε όλες τις αρθρώσεις.

Με την αρθροπλαστική προβαίνουμε στην πλήρη ή μερική αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρώσεων. Οι κύριες αρθρώσεις στις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε σε ολική αρθροπλαστική είναι κατά κύριο λόγο η άρθρωση του γόνατος και του ισχίου, καθώς και μικρότερες αρθρώσεις όπως ο ώμος, και τα τελαυταία χρόνια, η ποδοκνημική.

Πότε κάνουμε αρθροπλαστική;

Το ηλικιακό προφίλ των ασθενών που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης με ολική αρθροπλαστική είναι άνω των 50 ετών και αφορά σε εκφυλιστική αρθρίτιδα. Σε σπανιότερες περιπτώσεις βαριάς τραυματικής βλάβης ή συγγενούς αιτιολογίας σε νεαρότερους ασθενείς. Αυτό συμβαίνει εκεί όπου πιο συντηρητικές μέθοδοι δεν προσφέρουν λειτουργικό αποτέλεσμα, προβαίνουμε στην ολική αντικατάσταση της άρθρωσης, γόνατος ή ισχίου.

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου

Πρόκειται για την μέθοδο με την οποία αντικαθίσταται η άρθρωση του ισχίου. Με τις σύγχρονες τεχνικές ελάχιστες επεμβατικότητας (MIS) επιτυγχάνεται πλέον ελάχιστη απώλεια αίματος, μικρές χειρουργικές τομές και, συνεπώς, ταχύτατη αποκατάσταση. Οι ασθενείς μετά την επέμβαση στο ισχίο παίρνουν εξιτήριο σε 3-4 μέρες, με απόλυτη ασφάλεια και έχοντας ακολουθήσει όλα τα πρωτόκολλα αποκατάστασης. Η κινητοποίηση είναι άμεση, αμέσω μετά το χειρουργείο. Διαβάστε περισσότεραι για την Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου.

Ολική Αρθροπλαστική Γόνατος

Δεκάδες επιτυχημένες επεμβάσεις, δεκάδες ευχαριστημένοι ασθενείς. Η ψηφιακή αρθροπλαστική γόνατος έχει πλέον καθιερωθεί στην Θεσσαλονίκη. Άμεση κινητοποίηση, ελάχιστη απώλεια αίματος, ταχεία αποκατάσταση και επάνοδος στην καθημερινότητα. Με τις νέες τεχνολογίες, ο κ. Αδάμ Αθανάσιος έχει εξασφαλίσει τα καλύτερα αποτελέσματα, με βάση τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

Ολική Αρθροπλαστική και νέες τεχνολογίες

Παρ’όλο που θεωρείται μία μεγάλη επέμβαση, τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια της τεχνολογίας και πιο σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών, η επάνοδος του ασθενούς στην καθημερινότητά του είναι ταχεία και η ταλαιπωρία που υφίσταται είναι σαφώς μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Λόγω των σύγχρονων φαρμακευτικών πρωτοκόλλων, η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι ελάχιστη, ενώ πλέον οι τομές είναι μικρής παρεμβατικότητας (MIS-Minimal Invasive Surgery).

Προεγχειριτικά, ο θεράπων ιατρός υποδεικνύει έναν πλήρη έλεγχο του ασθενούς (από καρδιολόγο, αναισθησιολόγο κ.ά), και ο ασθενής παραμένει στην κλινική από 3-5 μέρες, ανάλογα την περίπτωση. Πλέον η κινητοποίηση είναι άμεση, αλλά πάντα χρήζει φυσιοθεραπειών μετά την επέμβαση.

Η μεγαλύτερη εξέλιξη της αρθροπλαστικής έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, με την ψηφιακή αρθροπλαστική γόνατος.

Η πλέον εξατομικευμένη αρθροπλαστική γόνατος Νέας Γενιάς στη Θεσσαλονίκη εφαρμόζεται πλέον από τον κ. Αδάμ Αθανάσιο, Χειρουργό Ορθοπεδικό. Διαβάστε περισσότερα για την αρθροπλαστική γόνατος NEW GENERATION, από δημοσιεύματα.

Typosthess.gr: NEW GENERATION: Ψηφιακή Ολική αρθροπλαστική γόνατος

MakThes.gr: NEW GENERATION Ψηφιακή Αρθροπλαστική Γόνατος: Η δύναμη της εξατομίκευσης

HealthMore.gr:  NEW GENERATION Ψηφιακή Ολική Αρθροπλαστική: Η Καινοτομία στην Αρθροπλαστική Γόνατος

Glow.gr: Αρθροπλαστική γόνατος: Η σύγχρονη μέθοδος που θα αλλάξει το σώμα σας

Δείτε περισσότερα για το Orthoprothesis Center, το κέντρο ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, ισχίου και ώμου στη Θεσσαλονίκη.