πόνος στο ισχίο

ΠΑΘΗΣΕΙΣ

ΤΡΑΥΜΑ/ΚΑΤΑΓΜΑ

Το Orthoprothesis Center και οι συνεργαζόμενοι γιατροί μπορούνε να καλύψουνε άμεσα και αποτελεσματικά οποιαδήποτε τραυματική κάκωση. Σε συνεργασία με ασθενοφόρα, αναισθησιολόγους, εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και μίας νοσηλευτικής ομάδας μπορούν να αντιμετωπιστούν κατάγματα, τόσο ηλικιωμένων, όπως πχ κατάγματα ισχίου (υποκεφαλικό, διατροχαντήριο), ποδοκνημικής, βραχιονίου και σπονδυλικής στήλης.

  • Κατάγματα Ισχίου (Υποκεφαλικό / Διατροχαντήριο Κάταγμα):

Πρόκειται για κατάγματα που συνήθως αφορούν ηλικιωμένους ασθενείς. Δυστυχώς χρήζουν πάντοτε χειρουργικής αντιμετώπισης. Στα υποκεφαλικά κατάγματα προβαίνουμε σε αλλαγή της κεφαλής του μηριαίου, αφού σε διαφορετική περίπτωση αυτή δυνητικά νεκρώνεται, με αποτέλεσμα ο ασθενής να μην μπορεί να περπατήσει. Τα τελευταία χρόνια η επέμβαση έχει απλοποιηθεί. Με τη βοήθεια των τομών μικρής παρεμβατικότητας (MIS) ο ασθενής την επόμενη του χειρουργείου βαδίζει και εξέρχεται από την κλινική 4-5 μέρες μετά. Η αντιμετώπιση αυτών των καταγμάτων πρέπει να είναι άμεση, αφού όπως φαίνεται και στη διεθνή βιβλιογραφία, όσο ταχύτερα προβούμε σε χειρουργική επέμβαση, τόσο περισσότερο μειώνεται η θνησιμότητα στους ηλικιωμένους ασθενείς. Η ίδια φιλοσοφία υπάρχει και για τα διατροχαντήρια κατάγματα, με διαφοροποίηση της τεχνικής, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρείται η κεφαλή του μηριαίου και πραγματοποιείται μία τοποθέτηση ενδομυελικής ήλωσης με τη βοήθεια της τεχνολογίας, κάνοντας ελάχιστες τομές (MIS).

 

  • Κατάγματα Ώμου:

Πρόκειται για κατάγματα που αφορούν ασθενείς κάθε ηλικίας. Ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης και την ηλικία του ασθενούς, προβαίνουμε σε διαφόρου τύπου επεμβάσεις, είτε αποκατάστασης της ανατομικής συνέχειας (ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική οστεοσύνθεση), είτε σε πλήρη αντικατάσταση της κατεστραμμένης κεφαλής, συνήθως σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις όπου η αντιμετώπιση μπορεί να είναι συντηρητική. Στις περιπτώσεις χειρουργικής επέμβασης ο ασθενής συνήθως παραμένει στην κλινική για 1 ημέρα και μετεγχειρητικά χρήζει φυσιοθεραπειών, έτσι ώστε το χέρι του να αποκτήσει ξανά πλήρη λειτουργικότητα στο συντομότερο χρονικό διάστημα.

  • Κατάγματα Βραχιονίου:

Τα κατάγματα του βραχιονίου αντιμετωπίζονται είτε συντηρητικά, σε περιπτώσεις όπου υπάρχει μικρή παρεκτόπιση, είτε χειρουργικά. Ανάλογα με τον τύπο του κατάγματος, μπορούμε να προβούμε σε τοποθέτηση ενδομυελικής ήλωσης. Με αυτή την επέμβαση γίνεται αποκατάσταση του κατάγματος χωρίς μεγάλες τομές με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σε περιπτώσεις συντριπτικών καταγμάτων, γίνεται ανοιχτή ανάταξη ή -κατά περίπτωση- εσωτερική οστεοσύνθεση με τη βοήθεια ειδικών υλικών. Η νοσηλεία συνήθως είναι 1 ημέρα και έπειτα ο ασθενής ακολουθεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης με στόχο την ενδυνάμωση και τη λειτουργικότητα του άκρου.

 

  • Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης:

Τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης αφορούν ασθενείς κάθε ηλικίας, καθώς μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού. Ένα πολύ συνηθισμένο κάταγμα είναι το οστεοπορωτικό κάταγμα των ηλικιωμένων είτε μετά από πτώση, είτε αυτόματα, λόγω βαριάς οστεοπόρωσης. Η αντιμετώπιση τα προηγούμενα χρόνια ήταν συντηρητική, με μακροχρόνια κατάκλυση που μπορούσε να ξεπεράσει και τους 2 μήνες. Κάτι τέτοιο απορυθμίζει τους ηλικιωμένους και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους τη ζωή.

Σήμερα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας και των νέων τεχνικών, μπορούμε να προβούμε σε άμεση χειρουργική αντιμετώπιση του κατάγματος, ακόμα και με τοπική αναισθησία, με τη μέθοδο της λεγόμενης κυφοπλαστικής. Με την κυφοπλαστική γίνεται ανάταξη του κατάγματος του σπονδύλου και σταθεροποίηση με τη βοήθεια ενός ειδικού υλικού (τσιμέντου). Η κυφοπλαστική είναι μία επέμβαση εντελώς ανώδυνη και πραγματοποιείται με δύο μικρές τομές στην πλάτη. Η νοσηλεία διαρκεί 1 ημέρα και ο ασθενής εξέρχεται την επόμενη κιόλας του χειρουργείου, βαδίζοντας χωρίς πόνο και γλιτώνοντας όλη την ταλαιπωρία της μακροχρόνιας κατάκλυσης.