ολική-αρθροπλαστική-θεσσαλονίκη

ΜΕΘΟΔΟΙ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΡΥΠΑΝΙΣΜΟΙ

Χειρουργικοί τρυπανισμοί

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν εκτεταμένα οστικά οιδήματα, συνήθως σε περιοχές όπως η κεφαλή του μηριαίου ή το γόνατο, πραγματοποιούνται χειρουργικοί τρυπανισμοί, κλειστά ή με τη βοήθεια του αρθροσκόπιου και υπό άμεση ακτινοσκόπηση.

Με αυτή την επέμβαση, γίνεται επαναιμάτωση της πάσχουσας περιοχής και μειώνεται ο κίνδυνος οστεονέκρωσης, κατάστασης ιδιαίτερα επικίνδυνης και δυσεπίλυτης.

Η αιτία του οστικού οιδήματος μπορεί να είναι τραυματική ή πολλές φορές αγνώστου αιτιολογίας, ενώ το ηλικιακό προφίλ είναι διάφορο, και αφορά τόσο νεότερους όσο και γηραιότερους ασθενείς. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή θεραπευτική προσέγγιση μπορούν να είναι σωτήριες για τη μακροβιότητα της άρθρωσης.

Χειρουργικοί τρυπανισμοί και αποθεραπεία

Μετεγχειρητικά, η άρθρωση χρειάζεται αποφόρτιση για διάστημα 4-6 εβδομάδων, ενώ ο ασθενής χρήζει φαρμακευτικής αγωγής με οστεοπαραγωγικά φάρμακα και ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα αποκατάστασης για μυϊκή ενδυνάμωση.