ΜΕΘΟΔΟΙ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Στις περιπτώσεις που η καταστροφή μίας άρθρωσης είναι πλήρης και η συντηρητική αντιμετώπιση με οποιαδήποτε γνωστή μέχρι σήμερα τεχνική δεν μπορεί να επιφέρει ένα λειτουργικό αποτέλεσμα, η ολική αρθροπλαστική είναι απαραίτητη.

Με την ολική αρθροπλαστική προβαίνουμε στην πλήρη ή μερική αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρώσεων. Οι κύριες αρθρώσεις στις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε σε ολική αρθροπλαστική είναι κατά κύριο λόγο η άρθρωση του γόνατος και του ισχίου, καθώς και μικρότερες αρθρώσεις όπως ο ώμος, και τα τελαυταία χρόνια, η ποδοκνημική.

Πότε κάνουμε αρθροπλαστική;

Το ηλικιακό προφίλ των ασθενών που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης με ολική αρθροπλαστική είναι άνω των 50 ετών και αφορά σε εκφυλιστική αρθρίτιδα. Σε σπανιότερες περιπτώσεις βαριάς τραυματικής βλάβης ή συγγενούς αιτιολογίας σε νεαρότερους ασθενείς, εκεί όπου πιο συντηρητικές μέθοδοι δεν προσφέρουν λειτουργικό αποτέλεσμα, προβαίνουμε στην ολική αντικατάσταση της άρθρωσης, γόνατος ή ισχίου.

Ολική Αρθροπλαστική και τεχνολογία

Παρ’όλο που θεωρείται μία μεγάλη επέμβαση, τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια της τεχνολογίας και πιο σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών, η επάνοδος του ασθενούς στην καθημερινότητά του είναι ταχεία και η ταλαιπωρία που υφίσταται είναι σαφώς μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Λόγω των σύγχρονων φαρμακευτικών πρωτοκόλλων, η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι ελάχιστη, ενώ πλέον οι τομές είναι μικρής παρεμβατικότητας (MIS-Minimal Invasive Surgery).

Προεγχειριτικά, ο θεράπων ιατρός υποδεικνύει έναν πλήρη έλεγχο του ασθενούς (από καρδιολόγο, αναισθησιολόγο κ.ά), και ο ασθενής παραμένει στην κλινική από 3-5 μέρες, ανάλογα την περίπτωση. Η κινητοποίηση είναι άμεση, αλλά πάντα χρήζει φυσιοθεραπειών μετά την επέμβαση.

Η μεγαλύτερη εξέλιξη της αρθροπλαστικής έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη, με την ψηφιακή αρθροπλαστική γόνατος.

Δείτε περισσότερα για το Orthoprothesis Center, το κέντρο ολικής αρθροπλαστικής γόνατος, ισχίου και ώμου στη Θεσσαλονίκη.