ΜΕΘΟΔΟΙ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Στις περιπτώσεις που η καταστροφή μίας άρθρωσης είναι πλήρης και η συντηρητική αντιμετώπιση με οποιαδήποτε γνωστή μέχρι σήμερα τεχνική δεν μπορεί να επιφέρει ένα λειτουργικό αποτέλεσμα, η ολική αρθροπλαστική είναι απαραίτητη.

Με την ολική αρθροπλαστική προβαίνουμε στην πλήρη ή μερική αντικατάσταση των φθαρμένων αρθρώσεων. Οι κύριες αρθρώσεις στις οποίες μπορούμε να προχωρήσουμε σε ολική αρθροπλαστική είναι κατά κύριο λόγο η άρθρωση του γόνατος και του ισχίου, καθώς και μικρότερες αρθρώσεις όπως ο ώμος, και τα τελαυταία χρόνια, η ποδοκνημική.

Το ηλικιακό προφίλ των ασθενών που χρήζουν χειρουργικής αντιμετώπισης με ολική αρθροπλαστική είναι άνω των 50 ετών και αφορά σε εκφυλιστική αρθρίτιδα. Σε σπανιότερες περιπτώσεις βαριάς τραυματικής βλάβης ή συγγενούς αιτιολογίας σε νεαρότερους ασθενείς, εκεί όπου πιο συντηρητικές μέθοδοι δεν προσφέρουν λειτουργικό αποτέλεσμα, προβαίνουμε στην ολική αντικατάσταση της άρθρωσης.

Ολική Αρθροπλαστική και τεχνολογία

Παρ’όλο που θεωρείται μία μεγάλη επέμβαση, τα τελευταία χρόνια με τη βοήθεια της τεχνολογίας και πιο σύγχρονων χειρουργικών τεχνικών, η επάνοδος του ασθενούς στην καθημερινότητά του είναι ταχεία και η ταλαιπωρία που υφίσταται είναι σαφώς μειωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Λόγω των σύγχρονων φαρμακευτικών πρωτοκόλλων, η απώλεια αίματος κατά τη διάρκεια της επέμβασης είναι ελάχιστη, ενώ πλέον οι τομές είναι μικρής παρεμβατικότητας (MIS-Minimal Invasive Surgery).

Προεγχειρικά, ο θεράπων ιατρός υποδεικνύει έναν πλήρη έλεγχο του ασθενούς (από καρδιολόγο, αναισθησιολόγο κ.ά), και ο ασθενής παραμένει στην κλινική από 3-5 μέρες, ανάλογα την περίπτωση. Η κινητοποίηση είναι άμεση, αλλά πάντα χρήζει φυσιοθεραπειών μετά την επέμβαση.